Filmen handler om

  • Værkets rolle i den grønne omstilling af fjernvarmen til biobrændsler.
  • Arkitektoniske rammer.
  • Værkets opbygning.
  • Beskrivelse af, hvad der sker, fra halm og flis kommer ind på værket, og til fjernvarmen når ud til kunden.

Filmen er skabt ved anlægsarbejdets start og viser modelbilleder og animation.