AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S er et af Danmarks største og er opført som led i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan, hvor fjernvarmeproduktionen skal omlægges til CO2-neutral fjernvarmeproduktion med flere forskellige energikilder og på flere forskellige anlæg.

Værket fyrer med halm og træflis og leverer 20 procent af fjernvarmen i Aarhus-området. Der er produceret el og varme fra og med foråret 2017, og dermed er værket med til at gøre Aarhus Kommune selvforsynende med grøn energi.