Indfyret effekt: 110 MW

Røggaskondensering giver virkningsgrad over 103 procent.

Elproduktion: 37 MW

Varmeproduktion: 77 MW

Brændsel: 230.000 ton halm pr. år

Brændsel: 66 lastbiler med halm i døgnet

Brændsel: 48 halmballer i timen

Lagerkapacitet: 67 timer eller 3.168 halmballer 

Kan fyre op til 50 procent flis