Halm

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S skal bruge 230.000 tons halm om året.

Værkets halmlager har plads til 3.168 baller halm. Det dækker fyringsbehovet i 66 timer. Derfor skal halmleverandørerne levere halm hver dag. Der kan komme op til 66 lastbiler med halm i døgnet.

Udbud

Der bliver 1-3 årlige halmudbud.

Til download