Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S skal bruge 230.000 tons halm om året.

Værkets halmlager har plads til 3.168 baller halm. Det dækker fyringsbehovet i 66 timer. Derfor skal halmleverandørerne levere halm hver dag. Der kan komme op til 66 lastbiler med halm i døgnet.

Udbud

Tilbud skal være BKVV i hænde senest den 8. april 2019 kl. 12.00.

Tilbud sendes eller afleveres til:
Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S
Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N.
Eller sendes til halmtilbud@aarhus.dk 

Til download