Halm

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S skal bruge 230.000 tons halm om året.

Værkets halmlager har plads til 3.168 baller halm. Det dækker fyringsbehovet i 66 timer. Derfor skal halmleverandørerne levere halm hver dag. Der kan komme op til 66 lastbiler med halm i døgnet.

Udbud

Udover allerede indgåede kontrakter til fyringssæsonen 2018-2019, modtages nu supplerende tilbud på halm til levering i perioden 1. oktober 2018 til 31. juli 2019.

Tilbudsliste herunder udfyldes og sendes til halmtilbud@aarhus.dk senest mandag d. 24. september 2018 kl. 12:00.

Svar gives onsdag d. 26. september 2018.

Til download