Flis

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S vil i perioder fyre med op til 50 procent flis i forhold til halm.

Udbud

Tilbud på træflis til fyringssæsonen 2018-2019 modtages pr. mail til halmtilbud@aarhus.dk senest mandag d. 24. september 2018 kl. 12:00.

Svar gives onsdag d. 26. september 2018.

Tilbud afgives i lot á 5.000 tons.

Betingelser som beskrevet i Standardleveringsaftale om træflis.

Kvalitet skal leve op til beskrivelse i Videnblad nr. 160.

Til download