Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Grøn varme på toppen af Lisbjerg Bakke i Aarhus

Udbud flere gange om året

Følg med i udbud om halm, flis og aske