Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S

Grøn varme på toppen af Lisbjerg Bakke i Aarhus